Møder

 

Der afholdes møder i vintersæsonen. Møderne afholdes normalt:

Placeringen af Vejgård Bibliotek:

Placeringen af Vejgård Bibliotek

Der er indkørsel til parkeringspladsen fra Hadsundvej.

 

Aktuelt mødeprogram

Mandag den 4. december 2023: Det traditionelle julemøde.

Mødet begynder kl. 18.00, da vi starter med smørrebrød (pris 15,- kr. pr. stk.). Øl og vand er gratis. Formanden husker endnu engang at medbringe en julesnaps!
Herefter beretter formanden fra året, der er gået. Der er valg til bestyrelsen, fastsættelse af kontingent samt evt. drøftelse af indkomne forslag eller andre ideer.
Undervejs, før eller efter serveres kaffe/the og kage.
Der er tilmelding til dette møde på tlf. 20 43 42 71 senest 29. november af hensyn til indkøb.